Instrukcja obsługi dla użytkowników

Gdzie można zainstalować kominek ?

Warunkiem postawienia kominka jest:
– Przygotowany i wskazany przez klienta drożny kanał kominowy , na całej długości powinien mieć jednakowy przekrój. Wysokość komina minimum 4,5 m., aby uzyskać odpowiedni ciąg komina ( depresja przewodu kominowego ). Minimalna odległość ścianek wewnętrznych to 16cm od wszelkich materiałów łatwopalnych , zwłaszcza drewna. Żadna instalacja elektryczna nie może przechodzić w pobliżu. Zaleca się aby wykonane było czyszczenie komina przez klienta. Zalecany przekrój kanału kominowego to Ć 200mm tzn. około 400cm2 ( przekrój może być w formie prostokąta ). Wylot z komina powinien być skierowany do góry ( nie na boki ) oraz powinien być wyższy o 40cm od kalenicy co eliminuje ewentualne zawirowania powietrza , które powodują zwroty dymu do kominka . Klient powinien okazać dokument stwierdzający odbiór przewodu kominowego przez osobę uprawnioną .
– Podłoże pod kominek powinno być stabilne, najlepiej wylewka betonowa .
– Ściana przy której ma być postawiony kominek powinna być prosta bez żadnych występów,
jeżeli komin częściowo wystaje na pokój należy podać dokładne wymiary (szerokość i głębokość wystającej bryły ) , należy również podać wysokość pomieszczenia . Zalecane jest dołączenie rysunku poglądowego pomieszczenia w którym ma być zainstalowany kominek .
– W budynkach o zwiększonej izolacji termicznej oraz w budynkach o słabej wentylacji powinno być doprowadzone do kominka świeże powietrze z zewnątrz lub np. z piwnicy.

Moim klientom oferuje fachowe doradztwo techniczne udzielając wszelkich możliwych informacji .
Mając na uwadze bardzo duże temperatury ( około 700°C ) oddawane przez wkłady żeliwne zalecam kompleksowe wykonawstwo przez jedną firmę , gdyż chodzi tutaj o bezpieczeństwo mieszkańców ( nie fachowe wykonanie kominka często kończy się pożarem domu!) Kupując w różnych miejscach wkład żeliwny, obudowę tego wkładu i zlecając wykonawstwo osobie trzeciej często dochodzi do konfliktów w sprawach gwarancji gdyż trudno jest określić winę gdy przy jednym kominku partycypuje kilka firm . Przykład : montaż wykonuje osoba nie wykwalifikowana która zostawia zbyt mało przestrzeni do wentylowania wkładu , powoduje to pęknięcie ścianek paleniska lub elementów kamiennych lub bardzo często całego przewodu kominowego . Stwierdzenie czy to wina montażu czy wkładu czy złego użytkowania zajmie na pewno kilka lat i spowoduje to zupełne zniechęcenie klienta do kominka, a jest to przecież serce każdego domu . Mając na uwadze powyższe radzę poważnie się zastanowić i proponuję , aby cały kominek dostarczała i wykonywała jedna firma . Pozorna oszczędność na początku może się okazać zgubna w przyszłości .

Użytkowanie.

Przed rozpoczęciem użytkowania paleniska należy odczekać około 4-5 tygodni , ażeby nagromadzona wilgoć mogła swobodnie odparować z elementów montażowych kominka np.: przewód kominowy , elementy kamienne , okap kominkowy. Po odczekaniu tego okresu można przystąpić do pierwszej próby. Nie należy ładować do paleniska zbyt dużo drewna , a dopływy powietrza powinny być zredukowane , ażeby pierwszy ogień nie był zbyt intensywny. Zwiększać temperaturę progresywnie , ażeby nie doprowadzić do zbyt szybkich dylatacji i szoków termicznych. W ciągu 10 dni należy umiarkowanie korzystać z paleniska , ażeby umożliwić całkowite wyschnięcie kominka. Podczas pierwszych prób może wydobywać się nieprzyjemny zapach spowodowany naddatkiem farby i innych konserwantów. Po okresie wysychania kominka należy zrobić intensywną próbę palenia , która całkowicie zlikwiduje nieprzyjemne zapachy ( nie są one toksyczne ). Palenisko przewidziane jest do opalania tylko drewnem , zabronione jest używanie węgla lub jego pochodnych. Można używać także brykietów sprasowanego drewna , lecz nie należy jednorazowo składać do paleniska więcej niż 10 sztuk. Zdecydowanie polecamy drewno twarde np. dąb , grab , buk , kasztan , brzoza , o maksymalnym stopniu wilgotności 20% co oznacza , że drewno powinno być przechowywane pod zadaszeniem przez okres od 18 do 24 miesięcy od momentu ścięcia. Korzystanie z drewna zwiększonej wilgotności spowoduje złe spalanie oraz szybkie brudzenie się szyby i przewodu kominowego. Nie należy spalać w kominku odpadów z plastiku , gumy , kauczuku , i innych tłustych produktów , które powodują zanieczyszczenie atmosfery i zwiększają ryzyko zapalenia się przewodu kominowego. Należy stopniowo nałożyć cienkie gałązki , następnie kawałki drewna nie grubsze niż 3 cm. Podpalać papierem lub specjalną podpałką. Po zapaleniu zamknąć drzwiczki i otworzyć maksymalnie wszystkie dopływy powietrza. Nie zapomnieć o otwarciu szybra jeżeli nasze palenisko jest w niego wyposażone. Gdy drewienka już dobrze się palą należy dołożyć grubszego drewna. Nie należy nigdy używać do podpalania benzyny ani akoholu nawet w celu podsycenia ognia. Ażeby ułatwić podpalanie należy zawsze zostawić na rusztach pewną ilość popiołu lecz w taki sposób ażeby nie blokował otworów w ruszcie , przez które dopływa powietrze. Szyber można zamykać dopiero po odpowiednim rozpaleniu i rozgrzaniu się paleniska. Prawidłowe funkcjonowanie paleniska może być zakłócone przez warunki atmosferyczne np.: w czasie dużych wiatrów zbyt duży ciąg kominowy; w czasie mgły zanik ciągu kominowego. Jeżeli palimy z drzwiczkami uchylonymi do góry należy otworzyć szyber, ażeby nie spowodować cofania dymu do mieszkania. Tak samo należy go otworzyć gdy dokładamy drewna do paleniska. Gdy otwieramy drzwiczki na bok należy to robić bardzo powoli, ażeby nie spowodować cofnięcia dymu do mieszkania. Po dołożeniu drewna należy zwiększyć w pierwszym momencie intensywność palenia w celu odprowadzenia pary wydobywającej się z paliwa . Palenie bardzo małym płomieniem powoduje złe spalanie , przez co komin zanieczyszcza się szybciej. Nie należy palić przy zupełnie otwartym popielniku, gdyż palenisko osiąga wtedy zbyt duże temperatury, które mogą spowodować odkształcenie elementów żeliwnych bądź ich pęknięcie. Dopływy powietrza znajdują się w drzwiczkach popielnika i są doprowadzone bezpośrednio pod ruszt paleniska oraz po bokach ,którymi to otworami dopływa powietrze przed drzwiczkami paleniska , ażeby stworzyć strumień powietrza nie dopuszczający do osadzania się sadzy na szybie w drzwiczkach.
Znaki na regulacji dopływu powietrza:
-znak „0” oznacza zamknięcie dopływu powietrza
-znak „1””2″‚ 3″ oznacza stopień otwarcia dopływu powietrza.

Moc grzewcza paleniska zależy w największym stopniu od rodzaju spalanego drewna i sposobu jego ładowania do paleniska. Ażeby zapewnić dobre spalanie należy zawsze dokładać drewna gdy w palenisku jest jeszcze duży żar. W przypadku jego braku rozpoczynać rozpalanie drobnym drewnem, ażeby nie doprowadzać do zbyt szybkiego zabrudzenia szyby przez złe spalanie.

Nigdy nie lać wody na palenisko w celu zagaszenia ognia
Nigdy nie pozostawiać w pobliżu drzwiczek paleniska rzeczy wrażliwych na temperaturę , gdyż szyba emituje bardzo duże ilości ciepła na pomieszczenie. Należy uważać przy obsłudze , ażeby nie doznać poparzeń
Nigdy nie zapełniać kompletnie niszy na drewno , ażeby nie blokować dopływu powietrza do komory grzewczej kominka
Nie należy również umieszczać tam rzeczy łatwopalnych np. papieru , pudełek zapałek. Kiedy następuje cofanie się dymu przy otwartych drzwiczkach należy podczas załadunku drewna bardzo powoli otwierać drzwiczki , ponieważ zbyt szybkie otwarcie powoduje tą reakcję. Sprawdzić należy czy dopływ powietrza do pomieszczenia jest wystarczający , w tym celu otworzyć okno lub drzwi. Sprawdzić także szczelność komina , jego odpowiedni ciąg a zwłaszcza drożność , oraz to czy szyber nie jest zamknięty. W momencie , gdy kominek wytwarza zbyt mało ciepła a ogień dusi się lub wygasa należy dokładać drewna gdy jest jeszcze żar , jeżeli go nie ma rozpoczynać palenie drobnym drewnem. Używać należy drewna suchszego o stopniu wilgotności od 15 do 20%. Należy sprawdzić przewód kominowy : szczelność , ciąg , odpowiednią wysokość( 40 cm powyżej szczytu dachu) oraz drożność. W przypadku wytwarzania się małej ilości ciepła przy dużych płomieniach sprawdzić należy szczelność paleniska lub używać grubszego drewna powyżej średnicy 15 cm. Jeżeli jest zbyt duży ciąg kominowy założyć reduktor ciągu. Jeżeli zbyt szybko brudzi się szyba należy używać suchszego drewna , unikać zbyt częstego palenia przy małym płomieniu ( słabej intensywności) lub otworzyć w zależności od rodzaju wkładu dopływy powietrza na szybę. Dobre funkcjonowanie paleniska może być osłabione przez złe warunki atmosferyczne np. duże wiatry lub mgła.

Konserwacja.

Zalecam czyszczenie komina dwa razy w roku. Raz w ciągu sezonu grzewczego i raz przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. W czasie czyszczenia deflektor oraz szyber powinny być usunięte. Przed każdym sezonem grzewczym sprawdź stan uszczelnień korpusu paleniska oraz stan uszczelek drzwiczek oraz szyby. W przypadku zużycia dokonać wymiany uszczelek. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno palić w kominku. Sprawdzić instalację przez specjalistę. Po zakończeniu sezonu grzewczego dokonać czyszczenia wszystkich elementów wewnątrz paleniska. Wyszczotkować ewentualny nagar. W celu ułatwienia czyszczenia wyjąć elementy ruchome : ruszt , tylną płytę , deflektor , popielnik. Poza sezonem grzewczym dopływy powietrza do paleniska pozostawić otwarte , ażeby umożliwić przepływ powietrza poprzez palenisko i przewód kominowy. W czasie użytkowania paleniska należy opróżniać popielnik , ażeby zbierający się w nim popiół nie blokował przepływu powietrza przez ruszt. Czyszczenie szyby odbywa się za pomocą szmatki i płynów czyszczących na bazie sody kaustycznej. Przestrzegać zasad użytkowania różnych wyrobów.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami, masz jakiekolwiek pytania? Prosimy o pozostawienie nr telefonu, oddzwonimy do Państwa !

Czekamy także na Państwa wiadomości: kominki_dgp@o2.pl